Hieronder volgt een uitleg van de werking van het airco systeem:

 1. Compressor
 2. Compressorkoppeling
 3. Condensor/koeler
 4. Ventilator
 5. Filter/droger
 6. Verdamper
 7. Ventilator
 8. Expansieventiel

 

 • In de compressor (1 en 2) wordt het gasvormige koudemiddel (kleur rood) samengeperst onder hoge druk en naar de condensor (3) geperst.
 • Het opgewarmde koudemiddel wordt door de condensor gepompt waar het wordt afgekoeld door de rijwind en/of de ventilator (4). Door deze afkoeling/temperatuurverlaging wordt het koudemiddel vloeibaar (kleur rood/geel).
 • Het vloeibare koudemiddel stroomt onder hoge druk (kleur geel) via de filter/droger (5) naar het expansieventiel (8). Het expansieventiel verlaagt de druk door een geringe hoeveelheid koudemiddel door te laten (kleur donkerblauw).
 • In de verdamper (6) wordt het koudemiddel weer gasvormig (kleur donkerblauw/lichtblauw) omdat het warmte onttrekt aan de warme lucht in het interieur. Bij de verdamper ontstaat vervolgens koele lucht welke d.m.v. de ventilator (7) het interieur wordt ingeblazen.
 • Na de verdamper gaat het gasvormige koudemiddel (kleur lichtblauw) wederom door het expansieventiel (8) waarna het gehele proces wederom opnieuw begint.

Werking van de airco installatie

De airconditioning van de auto is een samenspel tussen verwarming en de circulatie van het koudemiddel. Hierdoor kan de gewenste temperatuur worden aangehouden onafhankelijk van de weersomstandigheden. Hierdoor is een airconditioning een belangrijke factor voor wat betreft rijcomfort maar veel meer wat betreft de veiligheid.

Circulatie van het koudemiddel

De onderlinge componenten van de koudemiddelcirculatie zijn door slangen/aluminium buisjes met elkaar verbonden en vormen een gesloten systeem. In dit systeem circuleert het koudemiddel, aangedreven door een compressor. Het systeem wordt in twee segmenten opgedeeld namelijk: het deel tussen de compressor en het expansieventiel. Dit deel noemt men de hogedrukzijde (kleur geel rood). Het deel tussen het expansieventiel en de compressor noemt men de lagedrukzijde (kleur blauw).